Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için yaptığınız özverili çalışmaların sonunda 25 Mayıs 2009’da doğdu. KLİMUD tüm üyelerimizin katkılarıyla kısa sürede meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun sahiplendiği ve büyük bir aile oluşturma yönünde çatısı altında severek çalıştığı bir uzmanlık derneği oldu. Kuruluşundan hemen birkaç ay sonra düzenlenen “I. Tıbbi ( Klinik) Mikrobiyoloji Sempozyumu’na 300’e yakın meslektaşımız katılarak geleceğimiz ve vizyonumuz hakkında bize ipucu verdi. Hemen bir yıl sonra yaptığımız “I. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi” ne 700’ü aşkın katılımın olması ise derneğimizin büyüme potansiyelinin iyi bir göstergesiydi.

Hazırlamakta olduğumuz “2. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013” ün programını yapılandırmak amacıyla, odaklanmak istediğimiz konuları belirlerken de sizlerin istekleri ve katkılarıyla hareket edeceğiz. Kongre içeriği, meslektaşlarımız tarafından özellikle son yıllarda sağlıkta yaşanan hızlı değişimlerin algılanması, bunların meslek pratiğimize yansımaları ve daha verimli bir uzmanlık alanı olabilmenin gereğine ait konulardan oluşturulacaktır. Kongrede aynı zamanda, eğitim kurumlarından mezun olup, sağlık hizmeti sunumuna katkı veren uzmanlarımızın, Mikrobiyoloji Laboratuvarı dışında hizmet ürettiği çeşitli alanlarla ilgili konferans ve panellere de yer verilecektir.

Kongrenin düzenleneceği ortam seçilirken, birbirimizle daha yoğun fikir paylaşma olanağını sağlayabilecek, meslektaşlar olarak bilimsel toplantılar dışında kalan zamanlarda da bir araya gelip farklı çalışmalar için ekipler oluşturabileceğimiz özellikleri sağlamasına dikkat edilmiştir. Bu nedenledir ki, bilimsel programlar dışındaki zamanlarda da birarada olup birbirini tanımayı, birlikte neler yapabileceğimizi belirlemeyi ve bazı çalışmalar için iş bölümü yaparak kongreden daha fazla ürünle geri dönebilmeyi sağlayabilecek bir otel ortamı tercih edilmiştir. 2013 yılında faaliyete girecek olan kongre oteli, kongremizin organizasyonu için gerekli tüm altyapıya sahiptir.

Ülkemizin Mikrobiyologları olarak bu kongrede Avrupa ve Amerikalı meslektaşlarımızla bir araya gelip Tıbbi-Klinik- Mikrobiyolojinin geleceğini tartışmayı ve geleceğe daha hazır bir uzmanlık grubu oluşturmayı arzu ediyoruz.

Kuruluşumuzdan itibaren birlikte hareket etmeyi ve güç birliği sağlamayı prensip olarak kabul ettiğimiz TMC ile organizasyonuna başladığımız “2. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013”ü duyurmanın kıvancı içindeyiz. KLİMUD ve TMC Yönetim kurulları olarak, sizlerle yeni bir kongrede buluşmak üzere, sizi şimdiden davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

 

 

Prof. Dr. Nezahat GÜRLER Prof. Dr. Faruk AYDIN  Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
TMC Başkanı Kongre Genel Sekreteri Kongre Başkanı
    KLİMUD Başkanı